Mariholtet slik vi kjenner det i dag ble ferdigstilt av Oslo kommune i 1971.

Stedet var opprinnelig husmannsplass under Ellingsrud gård som i sin tid hadde 16 plasser med Mariholtet ved Elvåga som den sørligste i Ellingsrud skog.

Før dette rundt 1390 årene nevnes gården Elvaagen i Guddalr el.Guddalen som nok var et gammelt grendenavn eller navnet på den lange smale dalen som deler Østmarka i to med det nå 7 km. lange Elvåga vassdraget.

Gården hørte trolig til Furuset sogn som var et eget kirkesogn i middelalderen.

Svartedauen herjet stygt med  Furuset sognet som også omfattet Groruddalen,og etter 1560 forsvinner gården Elvåga fra de skrevne kilder.Dette kan tyde på at den ikke ble gjenreist som selvstendig gårdsbruk etter ødegårdstida.

Mye tyder på at stedet igjen ble ryddet en eller annen gang på 1700 tallet,og den lille røde gamlestua som ligger noen få meter sør for oss skal visstnok være fra den tiden.

Går vi enda lenger tilbake så var kanskje Elvåga et gammelt sted for guder? Eddakvad og sagaer forteller mye om gudetro og teologiske spekulasjoner i tiden før kristendommen.Det finnes flere historier og kvad om fisketuren til Tor og hans møte med jotnen Hyme som bodde øst for Elvåga.Navnet Elvåga er et oldnorsk navn med tilknytning til den gamle åsatroen,nevnt i Eldre Edda som ”en iskald grenseelv mellom jotnenes og menneskenes verden”.Og i Heimskringla fortelles det at østafor Elvåga må du ikke gå ,for der bor det skumle vesener sier skalden i et kved.

Men øst for Elvåga ligger Lørenskog og vi har jo masse hyggelige gjester fra den kanten også.

Nordre og Søndre Elvåga er et langstrakt vassdrag som har avløp mot nord.Ellingsrudelva eller Elvågaelva starter her og er den eneste elva i Oslo som renner nordover,og som ikke renner ut i Oslofjorden.

Den flyter stille av sted gjennom Langvannet forbi Fjellhamar til Nitelva,Øyeren deretter ut i Glomma og i følge norsk folketro skal ”nordrennende vann”gjøre godt mot alle slags plager,ja til og med være foryngende………så ta deg en slurk Elvågavann på din vandring så skal du se at alle eventuelle plager forsvinner!!!!!!

I 1964 ble Elvåga demmet opp av en 14 meter høy demning rett sør for oss og demningen skiller den delen som er drikkevannskilde(sør for demningen),og den delen som fritt kan brukes  til friluftsliv….være seg bading,fisking,padling osv. kalles i dag Fri Elvåga.

Tar du turen bort på demningen…….ca.150 m.sør for oss har du flott utsikt både sør og nordover vassdraget.